Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς της Γαλλικής Φιλολογίας!

Παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και εξειδικευμένα προγράμματα

για Μαθητες και γονεισ

 • Edu-mentoring: μαθαίνω πώς να μαθαίνω, ανακαλύπτω και προσαρμόζω τις καλύτερες μεθόδους στο μαθησιακό μου προφίλ.
 • Μεθοδολογία εργασίας – μελέτης.
 • Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
 • Πού να σπουδάσω και τι: διερευνώ τις επιλογές σπουδών μου σε Ελλάδα και εξωτερικό, τις πιθανές επαγγελματικές μου διεξόδους, συνδυάζω τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα μου με τις επιλογές που μου προσφέρει η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η αγορά εργασίας.
 • Συμβουλευτική επιλογών εκπαίδευσης : α) Διερεύνηση και προσανατολισμός στην επιλογή σχολικού περιβάλλοντος β) Μετά το σχολείο τι;

για φοιτητεσ

 • Αναζήτηση - περιγραφή προπτυχιακών -μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (distant- δια ζώσης) σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας για προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικό).
 • Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας: καθοδήγηση στην εκπόνηση ακαδημαϊκών εργασιών.΄
 • Προετοιμασία και προσομοίωση συνέντευξης υποψηφιότητας για προπτυχιακές - μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος: ενίσχυση δεξιοτήτων (soft skills), δημιουργία Portfolio – σύνταξη cover letter/ lettre de motivation.
 • Διερεύνηση και οργάνωση υποψηφιότητας σε προγράμματα Erasmus.

για εκπαιδευτικουσ

 • Συμβουλευτική διδακτικής γνωστικού αντικειμένου (ξένες γλώσσες).
 • Επιμορφώσεις: α) διοργάνωση webinars - workshops (παιδαγωγική διαχείριση, διδακτικές πρακτικές, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών) β) συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Διερεύνηση επαγγελματικών επιλογών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Χρειάζεστε εξατομικευμένο πρόγραμμα;